Adobe Lightroom 5 Ontmaskerd review

Adobe Lightroom 5 Ontmaskerd

posted in Opleiding

Adobe Lightroom 5 Ontmaskerd

Zoals de meesten onder jullie reeds weten, is de publieke versie van Adobe Lightroom 5 sinds begin juni beschikbaar. Op dat moment was auteur en fotograaf Piet Van den Eynde reeds volop bezig met het schrijven van een nieuw handboek in zijn alomgekende Lightroom Ontmaskerd-reeks. Sinds vorige week ligt dat nieuwste boek in de rekken bij de betere boekhandel. Je kan het eveneens rechtstreeks via zijn website bestellen. Deze uitgave is ook als eBook verkrijgbaar.

Vermits dit boek extra veel aandacht besteedt aan de nieuwigheden in Lightroom 5 (zoals Smart Previews, Radial Filter, Advanced Healing Brush, Upright) en de ruimte hierdoor beperkt werd, heeft uitgever Pearson besloten om het hoofdstuk van de Web Module enkel online beschikbaar te stellen. Op de website van Pearson kan je het PDF-bestand downloaden. Het bevat bovendien nog zeven extra cases.

Inhoudstafel

1. Algemene inleiding
2. Lightroom Catalogus en voorvertoningen
3. De Lightroominterface & shortcuts
4. Foto’s en video’s importeren
5. De Library (Bibliotheek) Module
6. De Map (Kaart) Module
7. De Develop (Ontwikkelen) Module
8. Lightroom, Photoshop en andere externe bewerkers
9. Exporteren, e-mailen en services voor publiceren
10. De Book (Boek) Module
11. Fotopresentaties maken
12. De Print Module
+ 58 praktijkvoorbeelden (de zogenaamde ‘cases’)

Inhoud Lightroom 5 Ontmaskerd

Voor fotografen hoeft Lightroom allicht geen introductie. Kort samengevat: het is een workflowpakket dat je toelaat je foto’s te importeren, te ordenen en te bewerken, om ze vervolgens weer te exporteren naar het web, fotoboek, slideshow of afdruk. Het boek is ingedeeld in logische en overzichtelijke hoofdstukken waarvan een aantal rond de verschillende Lightroom-modules (Library, Map, Develop, Book, Slideshow, Print, Web) zijn opgebouwd. Het telt maar liefst 368 pagina’s en samen met de 34 pagina’s van het downloadbare hoofdstuk is het een pak dikker dan zijn voorganger. Het boek bevat gedetailleerde besprekingen van de nieuwe functies in Lightroom 5 die eerder dit jaar al aan bod kwamen in Piet’s Engelstalig eBook Lightroom 5 Up to Speed.

De periode dat Lightroom louter als een fotobewerkingsprogramma aanschouwd werd, ligt reeds ver achter ons. Met Lightroom kan je ondertussen veel meer dan enkel foto’s bewerken. De mogelijkheden en functies zijn ondertussen zodanig uitgebreid dat je zonder een degelijk handboek niet ver zal komen. De tijd die je spendeert om een softwareprogramma of een techniek onder de knie te krijgen, kan serieus verminderd worden mits de juiste tools. En laat Lightroom 5 Ontmaskerd nu net dé aangewezen tool zijn om je in dat proces te begeleiden.

Het pluspunt ten opzichte van andere Lightroom-boeken is dat de auteur verder gaat dan enkel het softwarepakket bespreken. Aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden maakt Piet Van den Eynde de lezer wegwijs in het doolhof aan opties en oplossingen die Lightroom te bieden heeft. De mogelijkheden zijn ondertussen erg divers en uiteenlopend: Lightroom automatisch koppelen aan Publishing Services zoals sociale mediaplatformen en fotowebsites als Flickr; visitekaartjes creëren; een Blurb fotoboek samenstellen; tethered capture (fotograferen met camera verbonden aan computer); workflows op basis van werken met Smart Previews; hoe synchroniseren je de catalogus wanneer je een desktop en een laptop gebruikt; hoe kan je Dropbox integreren om je catalogus over meerdere computers te synchroniseren; hoe foto’s en video’s importeren en exporteren met gebruik van import- en exportpresets. Zo kan ik nog uren blijven doorgaan. Je kan het zo gek niet bedenken, of het is wel op één of andere manier uitvoerbaar. Je ontdekt het allemaal in dit boek.

En dan mogen we de vele externe plugins niet vergeten waarmee je Lightroom verder kan uitbouwen tot een heuse centrale fotodatabase en administratieprogramma. Wist je dat je via plugins bestelformulieren op je website kan integreren zodat de klant de gewenste foto’s kan aanvinken en de bestelling direct kan doormailen? Ook volledige websites bouwen is mogelijk dankzij plugins als LRB Portfolio en TTG Pages. Nog een voorbeeld: in tegenstelling tot Photoshop laat Lightroom je tot op heden niet toe om sneltoetsen zelf te definiëren. In het boek kom je te weten hoe je dit door middel van software- en/of hardwarematige oplossingen kan opvangen.

Een efficiënte workflow opbouwen en uitwerken vraagt tijd, dat doe je niet op één dag, dat gebeurt geleidelijk. Ik gebruik Lightroom reeds sinds het prille begin en toch heb ik over de jaren heen vastgesteld dat ik nog iets te veel manuele handelingen uitvoer en te weinig processen automatiseer. Mijn kennis over Lightroom en digitaal archiveren kon op verschillende vlakken zeker worden bijgeschaafd. In dat opzicht waren The DAM Book (Digital Asset Management) van Peter Krogh en meer recent het eBook The Photographer’s Workflow ware eye-openers. Tesamen met de Lightroom Ontmaskerd-reeks zijn dergelijke boeken voor mezelf een nieuwe aanzet geweest om bepaalde handelingen in mijn post-processing en archiveringsworkflow in vraag te stellen, te verbeteren en aan te passen aan mijn eigen noden.

Enkele van de vele verbeteringen aan mijn eigen workflow zijn onder meer het gebruik van Smart Collections, het toekennen van presets tijdens het importeren en het hernoemen van bestanden via File Naming Templates (zie Case 21 in dit boek). Deze laatste functionaliteit heb ik onder andere in één van de vorige Ontmaskerd-boeken opgepikt. Het valt me op dat redelijk wat fotografen aan hun bestanden geen logisch naam toekennen of zelfs helemaal niet hernoemen. Geregeld kom ik op het internet nog bestanden tegen in het formaat _DSC1234.jpg. Stuur je een bestand naar een klant of fotoredacteur lijkt dergelijke benaming me geen verstandige keuze.

Tot slot wil ik nog even meegeven dat de screenshots in het boek uit de Engelse versie van Lightroom afkomstig zijn, maar in de tekst worden zowel de Engels- als Nederlandstalige menu-opties vermeld.

Besluit

Lightroom 5 Ontmaskerd is heel erg compleet en behandelt werkelijk alle mogelijkheden en opties die Lightroom te bieden heeft. Daarnaast geeft het je een hele resem praktische tips hoe je dit softwarepakket optimaal in je totale digitale workflow kunt integreren. Of zoals de auteur het zelf verwoordt: dit boek gaat verder dan Lightroom zoals het “out of the box” geleverd wordt. Ik beschouw mezelf zeker niet als expert wat Lightroom betreft, maar elke keer ik het boek doorblader, leer ik iets nieuws dat ik nog niet wist. Ik kan dit boek aan iedere beginnende en semi-gevorderde Lightroom-gebruiker ten zeerste aanbevelen. De meer gevorderden onder ons zullen allicht iets dieper moeten graven om bruikbare informatie uit het boek te putten al zal dat uiteraard afhangen van de kennis waarover je reeds beschikt.

Dit boek is bij de Canadese uitgeverij Craft&Vision verschenen als Engelstalig eBook: Adobe Lightroom 5 Unmasked.

Adobe Lightroom 5 Ontmaskerd

Adobe Lightroom 5 Ontmaskerd

Adobe Lightroom 5 Ontmaskerd

Adobe Lightroom 5 Ontmaskerd

Adobe Lightroom 5 Ontmaskerd

Adobe Lightroom 5 Ontmaskerd

Adobe Lightroom 5 Ontmaskerd

error: