Luik Guillemins Calatrava

Treinstation Luik Guillemins

posted in Reportage

Treinstation Luik Guillemins

Het treinstation van Luik Guillemins, naar een ontwerp van de Spaanse architect Santiago Calatrava, heeft al veel inkt doen vloeien. Met drie jaar vertraging werd het station in september 2009 officieel geopend. Ook de brug die naar het station leidt, is van de hand van Calatrava.

Treinstation Luik Guillemins

Herkomst benaming Guillemins

Het station dankt haar naam aan de wijk Guillemins waar het gelegen is. Die naam is afkomstig van de kloosterorde van de Wilhelmieten (Guillemites) die er in 1287 een klooster stichtten. De orde werd opgericht door volgelingen van Willem van Maleval (Wilhelmus van Malavalle), oftewel Guillaume de Malavalle.

Treinstation Luik Guillemins

Sinds de opening kreeg het – zoals verwacht – veel fotografen over de vloer. Dankzij Google Streetview en de ontelbare foto’s online hoef je zelfs de deur niet uit wil je het station en de omgeving een bezoekje brengen. Zover wou ik het niet laten komen. En zo reed ik (pas) deze zomer richting Luik-Guillemins.

Treinstation Luik Guillemins

Fors prijskaartje

Met een prijskaartje van 312 miljoen euro is het niet verwonderlijk dat het project veel kritiek te verduren kreeg. Vanwege noodzakelijke aanpassingen aan de spoorweginfrastructuur liep het kostenplaatje zelfs op tot bijna 450 miljoen euro. Gigantische bedragen die menig mens doet duizelen. Zijn dergelijke investeringen wel verantwoord? Was er geen ander (lees: goedkoper en minder prestigieus) alternatief mogelijk zonder aan comfort voor de treinreizigers in te boeten? Hadden de bevoegde instanties dit budget niet beter verdeeld onder organisaties en sectoren waar de nood aan financiële ademruimte het hoogst is? Zeker in een stad als Luik zou je denken dat de sociale sector dit geld toch wel nuttiger kan spenderen.

Op het moment dat het contract goedgekeurd en ondertekend werd, was er nog lang geen sprake van een financiële crisis, wat niet betekent dat deze vragen niet mogen gesteld worden.

Treinstation Luik Guillemins

Kritiek

Wanneer je online wat opzoekingen doet, stel je vast dat Calatrava de laatste jaren alsmaar meer kritiek op zijn projecten krijgt. Drie constanten keren bijna elke keer opnieuw terug: vertragingen, zijn erg lucratieve honorarium en een steeds hoger oplopende factuur dat het vooropgestelde budget steeds weer overschrijdt. Zijn megalomane projecten zadelen steden en gemeentes steevast op met een ongewenste schuldenberg en dure onderhoudskosten. Getuige daarvan zijn onder meer de bruggen in de Haarlemmermeer (vlakbij Amsterdam) en het complex De Stad van Kunst en Wetenschap in Valencia. Over het treinstation in New York nabij Ground Zero is men ook al geruime tijd aan het bakkeleien. Het budget is ondertussen ook daar ruimschoots overschreden en heeft – vanwege vertragingen en verbeteringen van fouten in het ontwerp – astronomische hoogtes bereikt. Calatrava en zijn team zijn duidelijk geen zuinige ontwerpers.

Treinstation Luik Guillemins

Een andere veelgehoorde kritiek is dat hij weinig oog heeft voor de functionaliteit van een gebouw, enkel het esthetische lijkt voor hem van belang. Calatrava is naast architect en ingenieur ook beeldhouwer van opleiding. Het zal allicht niet verbazen dat hij zijn ontwerpen meer als kunstenaar benadert waardoor het functionele naar de achtergrond verdwijnt.

Treinstation Luik Guillemins

Los van de terechte kritiek kan ik als leek architecturale hoogstandjes zeker appreciëren. Kijk maar eens naar het bovenvermelde project in Valencia, het treinstation van Lyon, het museum in Milwaukee. Erg indrukwekkende en niet-alledaagse gebouwen die weliswaar niet altijd in de omgeving passen. Hetzelfde geldt voor Guillemins. Het gebouw mag dan al minder spectaculair zijn dan sommige van zijn andere ontwerpen, toch raak je tijdens een eerste bezoek danig onder de indruk wanneer je met de wagen over de brug rijdt en vervolgens onder het immense dak van het station terecht komt.

Treinstation Luik Guillemins

Aanbevolen lectuur

Wens je meer achtergrond en commentaren te lezen? Dan kan ik de volgende artikels sterk aanbevelen:

Luik-Guillemins, gênant materialisme
Calatrava: van maestro tot boef in Valencia
Rampen van gênant materialisme: de financiële putten van sterarchitect Santiago Calatrava
La gare Calatrava à Mons: un projet contesté et suspect

Treinstation Luik Guillemins

error: