Correct kleurbeheer in Capture One ProFujifilm met ColorChecker - Photoshop

Correct kleurbeheer in Capture One (Pro/Fujifilm) met ColorChecker

posted in Opleiding

Correct kleurbeheer in Capture One (Pro/Fujifilm) met ColorChecker

Werk je als mode-, architectuur- of productfotograaf, dan zijn accurate kleuren onmisbaar in je workflow. Kleurkritisch werk vereist consistentie doorheen het hele proces: van opname tot oplevering aan de klant. Marc Cielen, gepassioneerd door kleurbeheer en kalibratie, toont je stap voor stap hoe je met de ColorChecker (Passport of SG) in Capture One (Pro of Fujifilm) (versie 12.x.x) een correct kleurbeheer hanteert zodat foto’s er in Photoshop exact hetzelfde uitzien dan in Capture One.

Opnames

De opnames moeten aan de volgende eisen voldoen:

• De witbalans moet je vastzetten. Ze mag verkeerd zijn, maar ze moet voor alle foto’s uit de reeks, die je onder dezelfde lichtbron maakt, hetzelfde zijn. Kies dus geen automatische witbalans.

• Je mag de witbalans meten, maar het is geen noodzaak.

• De iso-waarde, de sluitertijd en het diafragma stel je manueel in, zodanig dat de “belichting” steeds hetzelfde is voor de hele reeks. Dus: als de iso-waarde verdubbelt, dan halveert ofwel het diafragma ofwel halveert de sluitertijd. Of: als het diafragma halveert, dan verdubbelt de sluitertijd of verdubbelt de iso-waarde.

• Maak steeds aan het begin (of het einde) van een reeks opnamen een opname van de ColorChecker (Passport of SG) met dezelfde instellingen als de overige foto’s. Bij reproductiewerk (of ander kleurkritisch werk) verdient het aanbeveling om bij elke opname een testkaart te gebruiken (indien mogelijk) ofwel om één opname met testkaart en één opname zonder testkaart te maken met exact dezelfde instellingen.

• Zorg ervoor dat de testkaart voldoende groot in beeld komt. Zorg ervoor dat je de testkaart egaal belicht en naar de belangrijkste lichtbron gekeerd staat. Zorg ervoor dat er geen reflecties op de testkaart ontstaan, hou de testkaart altijd parallel met de lens.

De correctie in Capture One Pro (12 of 12.0.1)

Werk je met oudere versies van Capture One Pro, dan kunnen er mogelijk problemen optreden wanneer je DNG-bestanden gebruikt. Vanaf versie 12.0.1 (februari 2019) is dit probleem opgelost.

Groepeer steeds de opnamen die je onder dezelfde omstandigheden hebt maakt. Corrigeer eerst de opname met de ColorChecker (Passport of SG) zo nauwkeurig mogelijk. Pas de correcties daarna toe op de overige foto’s die je onder dezelfde omstandigheden hebt opgenomen.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Importeer de reeks opnames of maak een opname van de ColorChecker (Passport) en de producten via tethered shooting. Zorg dat witbalans en belichting hetzelfde blijven. Selecteer de referentieopname met de ColorChecker (Passport). Klik op het pictogram voor het onderdeel “Kleur”.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Stel het ICC-profiel in op een algemeen (generic) profiel dat overeenkomt met jouw camera.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Stel de “Curve” in op “Lineaire reactie”. Indien deze optie niet zichtbaar is, moet je mogelijk eerst “Alles tonen” kiezen.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Ga naar “Weergave” en scroll naar beneden tot aan “Lab-uitlezing”, kies dan het submenu “Generic (D50)”.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Klik op het gereedschap met het pipet “Witbalans kiezen”, scroll naar beneden en kies “Kleuruitlezing toevoegen”.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Klik in een egale ruimte van de 12 kleurstalen zoals hier aangegeven. De volgorde is niet belangrijk, maar ik heb vastgesteld dat deze volgorde het makkelijkste werkt. Voor de grijswaarden werk je van links naar rechts (of donker naar licht). Voor de basiskleuren werk je best van Blauw naar Cyaan in de volgorde: B G R Y M C.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Klik op het pipet onder het onderdeel “Kleur > Witbalans”. Klik met het pipet in het derde grijsvlak (= 50% helderheid), controleer de Lab-uitlezing, de waarden voor a (rode waarde) en b (gele waarde) moeten zo kort mogelijk bij 0,00 (nul) liggen. Mogelijk moet je meerdere keren klikken voor je de optimale waarde hebt gevonden. De L-waarde (witte waarde) is nu nog niet belangrijk.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Klik op het icoon “Belichting”. Regel met de schuiver “Belichting” in het onderdeel “Belichting > Belichting” de L-waarde van het derde grijsvlak (= 50% helderheid) tot de waarde zo dicht mogelijk bij “50” ligt (of de waarde die op je eigen testkaart gemeten werd).

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Klik in het onderdeel “Belichting > Curve > RGB” op het midden van de curve om er een punt te plaatsen. Let op de invoer- en uitvoerwaarde onder de curve, beide moeten “128” zijn.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Schuif het uiterste punt links beneden op de curve een beetje naar rechts, tot de L-waarde in het donkerste grijsvlak zo dicht mogelijk tegen “20” ligt (of de waarde die op je eigen testkaart gemeten werd).

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Schuif het uiterste punt rechts boven op de curve een beetje naar links, tot de L-waarde in het helderste grijsvlak zo dicht mogelijk tegen “97” ligt (of de waarde die op je eigen testkaart gemeten werd).

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Klik nog een extra punt in het midden tussen het punt rechtsboven en het middenpunt van de curve (4 en 5). Verschuif dit punt voorzichtig tot de L-waarden van de grijsvlakken 4 en 5 zo kort mogelijk tegen “66” (vlak 4) en “83” (vlak 5) liggen (of de waarden die op je eigen testkaart gemeten werden). Stel voorzichtig alle punten op de curve bij, tot de optimale L-waarden voor elk grijsvlak zo kort mogelijk benaderd worden. De L-waarde van grijsvlak 6 ligt rond “35”.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Klik op het icoon “Kleur”. Ga naar het onderdeel “Kleurbewerker > Geavanceerd”. Klik op het pipet dat rechts onder naast de cirkel staat.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Klik op een egaal gedeelte van het blauwe kleurvlak.

Herhaal deze stap voor de kleurvlakken groen, rood, geel, magenta en cyaan.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Klik in de linkerkolom op het blauwe kleurstaal. Sleep de punt van de driehoek in de cirkel tot tegen het middelpunt. Sleep, indien nodig, de boog van de driehoek tot tegen de rand van de cirkel. Maar let op! Verschuif de zijkanten van de driehoek niet. Stel het onderdeel “Gladheid” in op “1”.

Herhaal deze stap voor de kleurstalen groen, rood, geel, magenta en cyaan.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Klik in de linkerkolom op het blauwe kleurstaal. Stel de a-waarde (rood getal) en b-waarde (geel getal) van de kleuruitlezing bij door beetje bij beetje de schuivers “Kleurtoon” en “Verzadiging” naar links of rechts te verplaatsen. Probeer de optimale (of gemeten) waarde zo goed mogelijk te benaderen. Let op! Beide schuivers kunnen invloed uitoefen op de a- en de b-waarde. Werk dus heel nauwkeurig en voorzichtig. Gebruik, indien nodig, de schuiver “Lichtheid” als laatste om de L-waarde van de kleuruitlezing bij te regelen.

Herhaal deze stap voor de kleurstalen groen, rood, geel, magenta en cyaan.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Om de overige foto’s uit de reeks te corrigeren, volstaat het om de instellingen van de referentiefoto te kopiëren en toe te passen op de overige foto’s. Ga naar “Aanpassingen” en kies “Kopieer aanpassingen” of “Kopiëren en toepassen Aanpassingen”.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Selecteer één of meerdere foto’s uit de reeks. Ga naar “Aanpassingen” en kies “Pas aanpassingen toe”.

Export naar Photoshop met procesrecepten (process recipes)

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Om de foto’s naar Photoshop (of een ander programma) over te brengen met volledig kleurbehoud, moet je een procesrecept aanmaken. Klik op het icoon met het tandwiel. Klik op het plusteken (+) in het onderdeel “Procesrecepten”. Kies als bestandstype: “PSD” of “TIFF” – “16 bit”. Kies naast “ICC-profiel” “Cameraprofiel insluiten”. Stel de resolutie in op 300ppi (of anders indien nodig) en stel eventueel de schaling in. Stel ook de plaats in waar je de geëxporteerde bestanden wil opslaan en pas eventueel de bestandsnaam aan.

Correct kleurbeheer in Capture One Pro Fujifilm met ColorChecker
Wanneer alle instellingen naar wens zijn, moet je ervoor zorgen dat het recept aangevinkt staat (je kan meerdere recepten aanmaken en aanvinken, bijvoorbeeld een recept voor verdere verwerking in Photoshop, een recept voor publicatie op het web, …). Selecteer rechts in het miniaturenvenster de foto’s die je wil exporteren. Klik onderaan op de knop “Verwerken” om de foto’s te exporteren.

Controle kleurbeheer in Photoshop

Correct kleurbeheer in Capture One ProFujifilm met ColorChecker - Photoshop
Als je alle stappen nauwkeurig gevolgd heb zal de foto in Photoshop exact hetzelfde uitzien als in Capture One Pro. De Lab-waarden van de verschillende grijs- en kleurvlakken zullen overeenkomen, alleen past Photoshop een afronding toe, omdat Photoshop geen cijfers achter de comma weergeeft. Maar die afronding is verwaarloosbaar. Helaas geeft Capture One Pro nog niet de mogelijkheid om de foto’s in Lab-modus te exporteren.

Belangrijk

De Lab-waarden die in deze handleiding aan bod komen, gelden alleen voor beeldschermen gekalibreerd op 5000K (D50).

Alle schermafbeeldingen werden gemaakt in een legale versie van Capture One Pro.
Alle foto’s zijn © marc cielen – menccolor.be 2019
Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor verliezen onstaan ten gevolge van het gebruik van de beschreven technieken. Het is aan de gebruiker om de technieken op hun toepasbaarheid te testen, alvorens ze in een (commerciële) productieomgeving of op grote schaal toe te passen. Wij garanderen alleen goede resultaten indien de beschreven stappen nauwkeurig gevolgd worden.

error: