eBook: Making The Image (David duChemin)

De Canadese fotograaf en auteur David duChemin heeft onlangs bij Craft&Vision een nieuw Engelstalig eBook gepubliceerd: Making the Image. Hierin legt hij de lezer 35 vragen voor die het pad moeten effenen naar betere foto’s. De bundel bevat nog een video (45 min.) waarin hij uitleg geeft bij een aantal van zijn beelden, en een bijkomende PDF waarin hij diezelfde vragen kort oplijst. Dit document sleep je naar je smartphone of tablet en dient als geheugensteuntje voor onderweg.

Inhoud eBook-bundel

Vanwege een te nadrukkelijke focus op de technische kant, dreigt het creatieve proces, dat minstens even belangrijk zo niet belangrijker is, op de achtergrond te verdwijnen. Van uit deze ‘frustratie’ schrijft David duChemin regelmatig blogartikels en eBooks waarin hij het creatieve en artistieke aspect bespreekt. In Making the Image is dat niet anders.

Aan de hand van 35 vragen die hij zichzelf stelt tijdens het fotograferen, leert hij hoe ook jij betere foto’s kan maken zonder nieuw fotomateriaal te moeten kopen. Deze vragen handelen over licht, contrast, schaduwen, compositie, kleuren, voor- en achtergrond, patronen en lijnen, enzovoorts. Ze leren je met andere ogen naar de omgeving kijken en bewuster na te denken met wat je bezig bent. Elke vraag krijgt de nodige toelichting via tekst en beeld. Hij blijft er op hameren dat je als fotograaf moet groeien in dit leerproces en dat je er bewust moet mee omspringen, dat je moet blijven vragen stellen, blijven spelen met compositie, blijven bewegen.

De extra PDF bevat een opsomming van deze 35 vragen. Het is de bedoeling dat je dit document naar je smartphone of tablet kopieert zodat je onderweg snel door de lijst kan bladeren mocht je even in de knoop zitten.

In de video geeft de auteur toelichting bij zijn eigen foto’s. De vragen uit het eBook komen hier grosso modo in terug. Hij toont ons verschillende foto’s uit een reeks en vertelt hoe hij uiteindelijk tot het finale beeld gekomen is.

“These questions aren’t going to make you a better photographer. This book won’t do that, either. The value isn’t in the questions but what those questions lead you to, and the new possibilities they help you see.”

Over Craft&Vision en David duChemin

Dit eBook eindigt met een besluit door de auteur waarin hij het volgende schrijft: “Truthfully, I wrote this book because I’m running out of the more conventional ways to teach photography.” Dit thema werd al regelmatig behandeld in vroegere eBooks van Craft&Vision. Het voelt een beetje als oude wijn in nieuwe zakken. Terwijl andere auteurs bij deze uitgeverij meer praktisch gerichte eBooks publiceren, klampt duChemin zich met momenten te lang vast aan een zweverige mystiek en oeverloos filosoferen. Hij weet als geen ander hoe hij een publiek moet toespreken en entertainen, en hoe je een thema op verschillende manieren kan benaderen. Dit maakt dat bepaalde onderwerpen de voorbije jaren regelmatig herhaald en herkauwd worden. We hebben tonnen respect voor zijn schrijvers- en redenaarstalent, al hoef je daarom een onderwerp niet onnodig uit te melken.

Besluit

De inhoud van dit eBook is niet nieuw en kwam reeds in een andere vorm aan bod in vorige publicaties en video’s van Craft&Vision. Making the Image is zeker een verdienstelijke poging om het leerproces van het fotograferen op een andere manier aan de man te brengen. Aan de hand van bondige vragen tracht de auteur bij de beginnende fotograaf een bewustwordingsproces te creëren dat bijdraagt tot kwalitatief betere foto’s. We schrijven ‘beginnend’ vermits meer ervaren fotografen (of die Craft&Vision volgens sinds de oprichting in 2009 en er in het verleden regelmatig eBooks hebben gekocht) vermoedelijk minder bruikbaars uit dit eBook zullen halen, wat niet betekent dat een opfrissing niet nuttig kan zijn.

Het eBook Making the Image kan je kopen in de webwinkel van Craft&Vision en kost $25 + tax.

eBook Making The Image David duChemin

eBook Making The Image David duChemin

eBook Making The Image David duChemin

error: