foto omzetten naar zwart wit in lightoom

eBook: Foto omzetten naar zwart wit met Lightroom

posted in Opleiding

eBook: Foto omzetten naar zwart wit met Lightroom

Fotograaf Piet Van den Eynde, tevens auteur van Adobe Lightroom 5 Ontmaskerd en lesgever van Lightroomworkshops, mag als eerste Belgische auteur bij Craft & Vision een eBook publiceren: The Power of Black and White. In Adobe Lightroom & Beyond. A Masterclass.

Het eBook telt maar liefst 100 pagina’s en behandelt de omzetting van een digitale kleurenfoto naar zwart-wit in Adobe Lightroom, al dan niet met de hulp van externe plugins.

Foto omzetten naar zwart wit

De vraag naar technieken om een digitaal beeld naar zwart-wit te converteren is de voorbije jaren gestaag toegenomen en kent zelfs een exponentiële groei. Kon je voordien enkel een toevlucht nemen tot een programma als Photoshop, heb je de dag van vandaag tal van andere oplossingen ter beschikking om dergelijke omzetting op een snelle en ook kwaliteitsvolle manier uit te voeren. Denk maar aan NIK Silver Efex Pro dat ik onlangs op mijn blog aan bod heb laten komen.

Anderzijds bestaan er nog voldoende fotografen die heel bewust en uitsluitend voor analoog blijven kiezen of zelfs hun digitale workflow combineren met analoge fotografie. Vele onder ons hebben echter nooit in de donkere kamer gewerkt en zijn waarschijnlijk enkel met het digitale aspect vertrouwd, wat niet wegneemt dat zwart-wit voor deze groep fotografen ook bereikbaar mag zijn zonder te moeten investeren in een donkere kamer. Een analoge workflow jaagt het kostenplaatje evenzeer de hoogte in en is bovendien erg tijdsintensief. De digitale technieken zijn ondertussen zodanig geëvolueerd dat een analoog resultaat makkelijk geëvenaard kan worden. Ook het digitale printproces kende de afgelopen jaren een serieuze vooruitgang, niet enkel op het vlak van inkten maar ook de types papier zijn enorm verbeterd.

Inhoudstafel eBook

0. Introduction
1. Digital Black & White Do’s and Don’ts.
2. The Basics of Black & White Conversion
3. Introducing Lightroom’s Black & White Conversion Tools
4. Lightroom Black & White Workflow
5. Pros and Cons of Using Presets
6. Dodging and Burning With Graduated Filters and the Adjustment Brush
7. Lightroom Plugins for Black & White Conversion: Alien Skin Exposure, NIK Silver Efex Pro 2
8. High Dynamic Range Imaging (HDR) and Black & White: NIK HDR Efex Pro, Photomatix Pro, LR/Enfuse
9. The Finishing Touches
10. The Print

Inhoud

De eerste twee hoofdstukken zijn inleidingen tot zwart-wit fotografie, welke instellingen je best gebruikt bij de opnames en welke is de onderlinge relatie van kleuren (zie eerste afbeelding onderaan dit artikel).

Het derde hoofdstuk gaat dieper in op de mogelijkheden van het Develop Module: werken met de standaardpresets en de verschillende instellingen van het ontwikkelpaneel (rechterkolom). Voor gevorderde tot vergevorderde Lightroomgebruikers zal dit gedeelte allicht niet veel nieuws te bieden hebben. De uitgebreide case study over het Black & White Adjustment Panel is dan weer uitermate interessant. Aan de hand van meerdere screenshots wordt gedemonstreerd welk effect elke schuifregelaar heeft op de kleuren van éénzelfde foto (zie tweede afbeelding onderaan dit artikel).

In hoofdstuk vier geeft de auteur een aantal basisrichtlijnen mee om je workflow te optimaliseren. Deze richtlijnen bevatten nuttige tips die je algemeen kan aanwenden en niet noodzakelijk aan een zwart-wit conversie gebonden zijn. Een tip die in dit hoofdstuk aan bod komt en die ik zelf ook hanteer, is het gebruik van de zogenaamde Copy Name. Deze vind je terug in de Library Module net onder de Filename. Het hoofdstuk wordt afgerond met een zeer uitgebreide case study over hoe de auteur een kleurenfoto uit zijn catalogus naar zwart-wit omzet. Talrijke screenshots geven stap-voor-stap een duidelijk overzicht hoe het eindresultaat tot stand is gekomen.

Hoofdstuk vijf behandelt in het kort de voor- en nadelen van presets en sluit aan bij wat ik eerder al vermeld heb in verband met de plugins.

Hoofdstuk zes behandelt de techniek van doordrukken en tegenhouden (Dodging & Burning) met behulp van de Graduated Filters en de Adjustment Brush. Het volledige hoofdstuk wordt gewijd aan één enkele foto waar je opnieuw stap-voor-stap de workflow volgt die op deze foto is toegepast. Maar liefst vijftien pagina’s lang krijg je screenshots voorgeschoteld waarbij de auteur duidelijk uitlegt welke stappen hij heeft uitgevoerd (zie vierde afbeelding onderaan dit artikel).

In hoofdstukken zeven en acht worden een aantal externe plugins voorgesteld waaronder het eerder vermelde NIK Silver Efex Pro dat je kan gebruiken om zwart-wit conversies uit te voeren. De software Alien Skin Exposure bevat een groot aantal filmsimulaties, zowel voor kleur als zwart-wit die je nadien nog verder naar persoonlijke smaak kan bijregelen. Daarnaast wordt eveneens aandacht besteed aan NIK HDR Efex Pro, een plugin om je beelden een HDR-bewerking mee te geven en waar de auteur fan van is op voorwaarde dat het voor hem subtiel wordt toegepast, een mening waarin ik hem bijtreed. Spreken we over HDR mag het gekende Photomatix Pro niet in het lijstje ontbreken. Het gebruik van deze laatstvernoemde plugins worden elk aan de hand van een voorbeeld geïllustreerd. Dat in dit eBook externe plugins worden vermeld, is leuk en het kan voor je workflow of stijl zelfs een meerwaarde betekenen. Anderzijds jaagt het de prijs vanzelfsprekend de hoogte in. Lightroom is zelf al niet erg goedkoop, deze plugins zijn dat evenmin.

Hoofdstuk negen behandelt enkele mogelijkheden om je beeld finaal af te werken. Dat kan via Split Toning, selectief satureren via het HSL-paneel of via de Adjusment Brush, tot het toevoegen van een artistiek kadertje of negatiefrand.

Het laatste hoofdstuk over het printproces tenslotte geeft een snel overzicht van het printpaneel uit Lightroom maar is te summier voor een materie die toch wel erg uitgebreid is. Een afzonderlijk eBook kan hier een oplossing bieden.

Besluit

Met een achtergrond in de analoge zwart-wit fotografie en ervaring in de donkere kamer is de auteur van dit eBook mijn insziens correct geplaatst om de technieken en evoluties van analoge en digitale fotografie te vergelijken. Hij vermeldt dit trouwens ook in de introductie. De omzetting naar een zwart-wit beeld, via Lightroom of plugins, is niet zo makkelijk als de fabrikanten laten uitschijnen, je hebt nog steeds een bepaalde visie nodig. Het maakt niet uit of je nu analoog of digitaal fotografeert: heb je geen verstand van compositie, licht of inhoud, zal geen enkele conversietechniek of plugin in de wereld jouw foto tot een World Press Photo omtoveren.

Uitgezonderd van de laatste twee hoofdstukken die voor mij persoonlijk niet hadden gehoeven, is de prijs/kwaliteit van dit eBook echt wel onklopbaar. Voor slechts enkele euro’s krijg je een karrevracht aan informatie waar je dagen zoet mee bent. In het verleden beperkten de meeste tutorials en boeken zich tot conversies in Photoshop. Met de komst van Lightroom willen wel meer fotografen hun workflow enkel en alleen in Lightroom uitvoeren wat sinds de recentste versie en met behulp van plugins zeker mogelijk is geworden. Ben je een liefhebber van zwart-wit en wil je je workflow binnen Lightroom houden, is dit eBook een absolute aanrader!

Het eBook The Power of Black and White. In Adobe Lightroom & Beyond. A Masterclass. kan je kopen als PDF en kost $8.

The Power of Black and White. In Lightroom and Beyond.

“So, even in analog photography, there wasn’t just one black-and-white version of any given scene: the film and filters used significantly influenced the final result (or should we say interpretation), and that’s not to mention the secrets of developing the film and enlarging the negative in the darkroom. In that respect, nothing much has changed. Except that now, the lights can stay on and if there’s a funny smell to be noticed around your desk, you can’t blame the chemicals.”

The Power of Black and White. In Lightroom and Beyond.

“Nowadays, only a mouse click separates your raw file from its two-stops pushed Tri-X incarnation. At least, so the manufacturers would want us to believe. While it’s true that digital black and white has become more accessible, what was once a lack of options is now an agony of choice: which tool, but more importantly, which process will express your black-and-white vision best?”

The Power of Black and White. In Lightroom and Beyond.

“And how would you like your 2-stops-pushed Tri-X today, sir? With or without a vignette? The highly unpredictable juggling with chemicals has been replaced by well-aimed mouse clicks. Doesn’t that kill part of the charm? Oh well, if you’re feeling nostalgic, fix a red filter over your desk lamp and dim the other lights. Unscrew a bottle of your favourite developer for added oldfactory realism and leave the tap running for bonus sound effects!”

The Power of Black and White. In Lightroom and Beyond.

“The more colours you have in your original, the more you’ll be able to do with the B&W panel. A model wearing a purple pair of jeans (does that even exist?), a green sweater, and a red handbag against a blue sky background may hurt your eyes with all that colour, but when it comes to black-and-white conversion, she’ll lead to more interesting and quicker results than her twin sister, who’s dressed in an orange outfit and stands in front of a brick wall.”

The Power of Black and White. In Lightroom and Beyond.

3 comments

  1. Bedankt voor deze mooie review, Serge!
    Plugins kosten inderdaad geld, maar misschien nog even toevoegen dat dat voor drie kopers van het boek niet zo hoeft te zijn: er worden namelijk drie licenties van Silver Efex Pro (gezamenlijke waarde 600 €!) verloot onder degenen die het boek voor 16 april 23u59 PST! Omdat ik geen flauw idee heb wat dat betekent in onze tijd, zou ik aanraden om niet zo lang te wachten 🙂

  2. mooie review Serge, ik had een mail gehad van craft&vision…dus nieuwsgierig naar het ebook, knappe uitleg ook van Piet.

Comments are closed.

error: