Picca Nursery School (Gambia)

In Westerse landen beschouwt men kwalitatief onderwijs als vanzelfsprekend. In vele ontwikkelingslanden investeert men niet of nauwelijks in onderwijs wat betekent dat vele kinderen en jongeren niet de nodige basiskennis verwerven waardoor ze later meer kans kunnen maken een degelijk job uit te oefenen en correct betaald te worden.

In Gambia bestaat er geen leerplicht. De overheid laat dan wel scholen bouwen, de financiële middelen zijn doorgaans ontoereikend waardoor de kwaliteit van zowel onderwijs als infrastructuur te wensen overlaat. De meeste van de lokalen en gebouwen zijn veelal in slechte staat en meestal te klein vermits er soms les wordt gegeven aan 50 tot 100 kinderen tegelijkertijd. Er ontbreken doorgaans heel wat basisbenodigheden zoals krijt, schrijfgerief en schriften.

Veel gezinnen kunnen het schoolgeld ook niet betalen waardoor lang niet alle kinderen toegang krijgen tot onderwijs. Naast de kleine bijdrage in de materiaalkosten, dient de ouders ook een uniform aan te kopen wat de kostprijs nog meer de hoogte injaagt. Voor een groot aantal gezinnen op het platteland is de keuze snel gemaakt vermits de inbreng van de kinderen op het land of het huishouden noodzakelijk is.

In Gambia maakte ik een fotoreportage over de Picca Nursery School. Dit project was in opdracht van Picca, een humanitaire organisatie die in het dorpje Kerr Sering een basisschool en een medische hulppost financiert en onderhoudt. In 2003, bij de aanvang van dit project, huurde men enkele klaslokalen in een klein gebouwtje. Na twee jaar besloot Picca om zelf een school te bouwen waar alle nodige voorzieningen aanwezig zijn. De bouwgrond werd aangekocht en in de lente van 2006 gingen de bouwwerken van start. Het schooltje is in april 2009 officieel ingehuldigd en tevens erkend door de Jammeh Foundation.

De organisatie heeft de afgelopen jaren niet enkel voor basisonderwijs gezorgd, zij hebben tevens sanitaire voorzieningen geïnstalleerd, een waterput aangelegd zodat de kinderen dagelijks toegang hebben tot proper drinkwater, en de medische hulppost uitgerust met diverse soorten verbanden en medicijnen.

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

Picca Nursery School (Gambia)

    error: