Building Dreams

Deze fotoreportage is een lopend project waar ik al enkele jaren mee bezig ben. Het is erg lokaal georiënteerd en bestudeert de problematiek van de ruimtelijke ordening, van een toenemende verstedelijking en industrialisering in en rond mijn gemeente net ten zuiden van Brussel. Een problematiek die zich trouwens niet enkel hier stelt, maar evenzeer elders in Vlaanderen.

De voorlopige werktitel luidt Building Dreams en is geïnspireerd door een slogan die ik terugvond op een reclamebord van een aannemer. Onder het mom van “Wij bouwen aan de toekomst!” of “Hier bouwen wij voor u!” kan men zich de vraag stellen voor wie deze “dromen” bedoeld zijn en wie uiteindelijk de tol betaalt? Zijn het de huidige inwoners, de nieuwe bewoners of toch enkel de bedrijven en projectontwikkelaars die er wel bij varen? Een vraag die niet altijd eenduidig te beantwoorden valt, zo blijkt.

Met dit project wil ik het steeds veranderende landschap in beeld brengen en documenteren. Een verandering die uitsluitend door de mens georchestreerd wordt.

error: