eBook Willem Wernsen over straatfotografie - street photography

Over straatfotografie, eBook van Willem Wernsen

posted in Recensies

Over straatfotografie, eBook van Willem Wernsen

(An English translation of this review can be found here On Street Photography, eBook by Willem Wernsen.)


De Nederlandse fotograaf Willem Wernsen deelt in dit Engelstalige eBook On Street Photography zijn decennialange ervaring met portret- en straatfotografie en vertelt uitgebreid over zijn werkwijze en visie. Dit educatief eBook toont je niet hoe het moet, wel hoe Willem de zaken aanpakt. Dit uitgangspunt werkt verhelderend want je krijgt een beter inzicht in het denkproces van een (straat)fotograaf.

“Belgium was, is, and has always been a sweet box full of treats for photographers, so it’s no surprise that some big names in photography come from there.” (pagina 32)


eBook Willem Wernsen over straatfotografie

Straatfotografie

Het begrip straatfotografie kan je niet makkelijk onder een noemer plaatsen want het omvat vele facetten. Het wordt ook te makkelijk beschouwd als het zou enkel op toeval en geluk berusten, wat zeker niet altijd het geval is. De fotografiegeschiedenis toont duidelijk aan dat er met deze aanpak unieke en historische beelden zijn gemaakt. Willem werkt grotendeels op een andere manier waarbij hij uitgebreid de tijd neemt om met de mensen op straat een praatje te slaan.

Met de komst en het succes van digitale fotografie hangt er rond straatfotografie steeds meer een kunstmatige hype. Er zijn tegenwoordig redelijk wat fotografen die beweren dat ze straatfotograaf zijn en workshops organiseren, terwijl hun portfolio op dat gebied weinig expertise toont. Op zich is daar niets verkeerd mee want er moet op één of andere manier ook bij hen brood op de plank komen. Maar een hond met een strooien hoed kan dezer dagen een workshop op poten zetten waardoor je als leek door de bomen het bos niet meer ziet.

In een sector waar menig fotograaf elkaar staat te verdringen, zijn Willem’s toewijding en benadering alvast een welgekomen verademing.

“Humankind responds to humankind, and from giving of yourself, you will receive beautiful gifts from the street… and that honest exchange will be evident in your work.” (pagina 33)

eBook Willem Wernsen over straatfotografie

Inhoud eBook

Dit eBook is zijn eerste publicatie bij de Canadese uitgeverij Craft & Vision en tevens zijn eerste eBook ooit. Willem vertelt hierover dat deze digitale vorm van publiceren voor hem een nieuw gebeuren is, ondanks de uitgave van drie gedrukte fotoboeken. Het gaat hier om een educatief boek waarin hij zijn kennis deelt en niet aangeeft hoe het moet, maar hoe hij het doet. Elke fotograaf hanteert een eigen manier van werken waar we met z’n allen wat van kunnen opsteken.

Hij vertelt hoe hij met fotografie van start is gegaan, wat hem drijft en hoe hij de afgelopen decennia gegroeid is tot de fotograaf die hij vandaag is. Het is hoofdzakelijk zijn interesse en nieuwsgierigheid in mensen die hem naar fotografie hebben geleid. In het eBook praat hij ook over wie hem inspireert, wat zijn visie is op straatfotografie, en geeft hij tips hoe je tot een succesvol straatfotograaf kan doorgroeien. Daarnaast bespreekt hij welk fotomateriaal hij gebruikt en welke stappen hij tijdens de nabewerking uitvoert.

Wil je straatfotografie beoefenen zoals Willem dat al jaren doet? Dan moet je om te beginnen contact maken met mensen. Heel belangrijk: verberg je niet, doe niet geniepig. Willem geeft nuttig advies hoe je deze angsten kan overwinnen. In 80% van de gevallen spreekt hij de mensen op straat aan en vraagt hij toestemming om een portret te maken. De overige 20% van zijn straatfotografie zijn snapshots. Als straatfotograaf observeert hij constant, als portretfotograaf vindt hij gedrag, relatie en communicatie tussen mensen interessant.

“Personally, I think that street photography with a long-focus lens gives distant images with a day-at-the-zoo feel to it. Be a real photographer with balls and go there and ask if you may photograph.” (pagina 92)

Advies van Willem

– Observeer
– Wees gefocussed
– Wees alert
– Anticipeer
– Ga dichterbij
– Compositie: oefenen, oefenen, oefenen
– Vertrouw op je intuïtie
– Concentreer je op de foto, niet op de camera
– Maak contact met mensen
– Verberg je niet, doe niet geniepig
– Ga alleen op stap
– Beperk je fotomateriaal
– Experimenteer

“Persistence and dedication brings consistency to your work.” (pagina 10)

eBook Willem Wernsen over straatfotografie

Besluit

Willem hoopt dat fotografen die dit eBook lezen, en die ook graag op straat willen fotograferen, er aanknopingspunten in vinden zodat het hen helpt een drempel over te stappen en aan het werk te gaan. Zijn wens is dat ze met veel plezier op straat beelden kunnen schieten waar anderen van kunnen genieten en inspiratie uit kunnen ophalen. Hij beschouwt dit eBook als zijn creatieve nalatenschap.

Fotografie is niet iets waar je na een opleiding klaar mee bent. Het blijft een levenslang en boeiend leerproces. Of Willem’s werkwijze ook voor jou de geschikte methode is, zal je met vallen en opstaan zelf moeten uitzoeken. Het zal niet helemaal exact toepasbaar zijn, maar laat het een leidraad betekenen om jouw persoonlijke zoektocht vorm te geven.

Het eBook On Street Photography is verkrijgbaar in de webwinkel van Craft&Vision en kost $15 + $3,15 tax (omgerekend zo’n €17).

8 comments

  1. Willem’s ego is omgekeerd evenredig met de kwaliteit van zijn foto’s. Een hele fijne man waar veel van te leren valt. En toevallig is het boek vandaag tot en met zaterdag slechts 7.5 dollar + taks. Alles op Craft & Vision is namelijk aan halve prijs omwille van Black Friday.

    • Ik heb hem nog nooit ontmoet, maar wel al enkele video’s gezien waarin hij over zijn fotografie vertelt. Het lijkt me inderdaad een fijne en dankbare man die ook graag informatie deelt.

  2. Willem is een fantastische fotograaf. Het is vaak verbazingwekkend hoeveel prachtige foto’s hij zo weet te maken gedurende vaak een kleine wandeling. Ik heb dat wel eens meegemaakt. Heel knap.

  3. Pingback:Willem Wernsen, fotograaf On Street Photography. Publisher Craft&Vision. Canada. - Willem Wernsen, fotograaf

  4. Pingback:On Street Photography, eBook by Willem Wernsen

Comments are closed.

error: